DENETİM HAKKINDA YARARLI KAYNAKLAR

 
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Bir Suistimalcinin Profili 2013
2 AB Denetim Direktifi-Tadil 2008
3 Adli Muhasebe
4 ANONİM ŞİRKETLER İLE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
5 Anonim_Ortakliklarda_Yansımaları_280307
6 BAG-DEN Serbay Moray[1]
7 Bağımsız-Denetim-Sözleşmesi-The-Independent-Audit-Agreement
8 Bağımsız Denetim Süreçleri
9 Bağımsız Denetim Desteği
10 Bağımsız Denetim Geçiş Tablosu
11 Bağımsız Denetim Şirket Kurulması İle İlgili Tartışmalar
12 Bağımsız Denetim
13 Bilgi Destekli TFRS
14 Bilgi Kanunu
15 BKK 2014
16 Çok Önemli
17 Dava Dilekçe Örneği
18 Denetim Kurulu Raporu Örnek
19 Denetim_Bdk_Tbgl_29112011_Seri_6
20 Denetim Planlaması
21 Sekizinci Yönerge Çerçevesinde Avrupa Birliğinde Bağımsız Denetim
22 Elektronik Bilgi Ortamlarında Muhasebe Denetimi
23 Finansal Yönetim [1]
24 Finansal Tablo Örnekleri Ve Kullanım Rehberi
25 FRM.01.13.01 - Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu
26 Genel Kurulda Bağımsız Denetçi Seçimi
27 İç Denetim Rehberi
28 İthalatçı Bilgi Formu
29 Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasına Getirilen Değişiklikler
30 Koopdenetim_Kurulu_Rehberi
31 Kurumsal Yönetim İlkeleri
32 Muahsebe, Denetim Ve Bağımsız Denetim
33 Muhasebecinin Bağımsız Denetçi Olmaya Yolculuğu
34 Nexia 2013
35 Prof. Dr. Recep Pekdemir-TMS-Türkiye Muhasebe Standartları-TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları
36 Rehber Bağımsız Denetim
37 Terimler_Sözlügü_S_Y_[1]
38 TMS-TFRS_REHBER
39 Turkey_Tr_UFRS Cep Kıtapçıgı_2011_2103
40 Türmob Eğitim-Tablosu
41 TÜRMOB-SENDİKA
42 UFRS 9
43 VUK GöreE Bağımsız Denetim Olur Mu
44 Yabancı Sermayeli Şirketler
45 Yeni TTK ve Muhasebe Standartları
46 Belgesiz Kayıt Ortamında Denetim
47 Anonim Şirketlerin Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslak
48 Ashari Geçim İndirimi 2014
49 Avrupa Parlementosu 2006-43 Direktifi
50 Bağımsız Denetim Süreçleri
51 Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği
52 BKK_Usul_ve_Esas
53 Finansal-Tabloların-Bağimsız-Denetim-Tebliğ Eki
54 TMS Notları
55

Bağımsız Denetim Kalitesini Etkileyen Etmenlerden Bağımsız Denetçi Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

56 Bağımsız Denetim Kalitesinin Artırılmasında KGK
57 Bağımsız Denetim Sürecinde Kullanılan Analatik İnceleme Prosüdürleri
58 Denetim Kalitesinde Yeni Yaklaşımlar
59 Türkiye'de Bağımsız Denetim Uygulamalarında Bağımsız Denetim Kaletisini Belirleyen
Etkenler Ve Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Ararştırma
60 XBRL _ Muhasebe ve Finansal Raporlamadaki Yeri ve Önemi
61 Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetim Alanındaki Güncel Gelişmlere Bakış Açıları Ve Farkındılıkları Üzerine Bir Araştırma
62 2041 Türkiye Geleceğine Bakış
63 İngilizce Birleştirilmiş Muhasebe Terimleri
64 KOBİ'lerde İç Denetim
65 UFRS Konsolide Finansal Tablolar 2013
66 Uluslararası Denetim Standartlarında Kullanılabilecek Yöntemler
67 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöntemi Konferansı
68 Vergi Hukuku
69 Bağımsız Denetim Standartları
70 A-dan-Z-ye-Denetim-Komiteleri
71 DENETİM ÖZETİN ÖZETİ
72 Kümelenme bağımısız denetim
73 DENETİM-HAKAN DÜZENLİ
74 BKK-2014-5973-Bağımsız-Denetime-Tabi-Olacak-Eki.pdf
75 TTK Değerleme
76 Kamu İhale Kurumuna Dilekçe
77 Bağımsız Denetim Sürecinde Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi ve Bir Uygulama
78 Küresel Finansal Krizin Muhasebe Temelli Nedenleri
79 Bağımsız Denetim Standartları Sözlüğü
80 İç Denetim 2015
81 Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı Projesi (BEPS)
82 Bağımsız Denetim Standardı (BDS701)
83 TMS Taksonomisi Hakkında Duyuru
84 IFRS 2015 Taksonominin Türkçe Çevirisi
85 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartı Hakkında Tebliğ (TFRS15)
86 Uluslararası İç Denetim Standartları - Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007' deki Değişikliklerle)
87 Kamuda İç Kontrol

DENETİM İLE İLGİLİ YABANCI KAYNAKLAR

Denetim Hakkında Yabancı Kaynaklar
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 [Djanicelle_Barreveld]_The_Enron_Collapse_Creativ(BookZZ.org)
2 [George_Robb]_White-Collar_Crime_in_Modern_England(BookZZ.org)
3 [Gilbert_Geis]_White-Collar_and_Corporate_Crime_A(BookZZ.org)
4 [Rebecca_S._Busch]_Healthcare_Fraud_Auditing_and_(BookZZ.org)
5 [Sally_S._Simpson]_Corporate_Crime,_Law,_and_Socia(BookZZ.org)
6 2013/34 Sayılı AB Muhasebe Direktifi
7 2006/43 Sayılı AB Denetim Direktifi (Değişik: 2014/56 Sayılı AB Direktifi

DENETİM İLE İLGİLİ SUNUMLAR

Denetim İle İlgili Sunumlar
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlar 700'lü Grup
2 Adli Muhasebe
3 Denetim Planlaması
4 Prof. Dr. Recep Pekdemir-TMS-Türkiye Muhasebe Standartları-TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları
5 Swot Analizi
6 Bağımsız Denetim Standartları
7 BEPS-OECD-Aksiyon-Planı-(Sunum)
8 KGK BOBİ FRS Tanıtım Toplantıları Sunumları (Oturum 1)
9 KGK BOBİ FRS Tanıtım Toplantıları Sunumları (Oturum 2)
10 KGK BOBİ FRS Tanıtım Toplantıları Sunumları (Oturum 3)

DENETİM RAPORLARI

Denetim İle İlgili Sunumlar
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Uluslararası Bağımsız Denetim Standartlar 700'lü Grup
2 Adli Muhasebe
3 Denetim Planlaması
4 Prof. Dr. Recep Pekdemir-TMS-Türkiye Muhasebe Standartları-TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları
5 Swot Analizi
6 Bağımsız Denetim Standartları
7 BEPS-OECD-Aksiyon-Planı-(Sunum)

DENETİM TABLOLAMALARI

Denetim İle İlgili Tablolamalar
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Çalışma Tablosu Örnekleri

DENETİM ÇALIŞMA ŞABLONLARI

Denetim Çalışma Şablonları
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Denetim Çalışma Kağıtları

DENETİM İLE İLGİLİ TEZLER

DENETİM İLE İLGİLİ TEZLER
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINDA KAMU GÖZETİM KURULUNUN ROLÜ
2 BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLESMESİ
3 Bağımsız Denetim ve Vergi Denetimi Dışındaki Güvence Hizmetleri Türkiye’deki Uygulamalar Hakkında Bir Araştırma
4 BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE YOLSUZLUK RİSKİ TAŞIYAN ALANLAR VE SAYIŞTAY DENETİMİ
5 BENFORD YASASI VE HİLE DENETİMİNDE KULLANILMASI
6 BİLİSİM TEKNOLOJİLERİNİN MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILMASI VE TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINDA BİLİSİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIM DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA
7 HAYAT SİGORTA ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR UYGULAMA
8 İŞLETMELERDE HİLE RİSKİNİN ÖNLENMESİ VE HASTANE İŞLETMELERİNDE UYGULAMA
9 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİ İNCELEMENİN BAĞIMSIZ DENETİM KARAR SÜRECİNDEKİ YERİ
10 KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE (DERNEKLER VE VAKIFLARDA) BAĞIMSIZ DENETİM
11 MESLEKİ HİLE ADLİ DENETİM ve TÜRKİYE’DE ADLİ DENETİM MESLEĞİNİN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
12 MUHASEBE DENETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMADA DENETİM KOMİTESİNİN ROLÜ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
13 MUHASEBE UYGULAMALRINDA ENRON VAKASI YERİ VE ÖNEMİ VE ÜLKEMİZ MUHASEBE UYGULAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
14 MÜŞTERİ FİRMANIN YOLSUZLUK EYLEMİ KARŞISINDA BAĞIMSIZ DENETÇİNİN TUTUMU VE DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARASTIRMA
15 SARBANES-OXLEY YASASININ YOLSUZLUK VAKALARININ ORTAYA ÇIKARILMASINDAKİ ROLÜ
16 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE HİLE RİSKİNİN ÖLÇÜLMESİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA
17 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMALARININ BAGIMSIZ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARASTIRMA
18 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM
19 TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİM VE BİR İŞLETME UYGULAMASI
20 TÜRKİYEDE BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARINDA BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ BELİRLEYEN ETKENLER VE TÜRKİYEDEKİ DENETİM FİRMALARINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
21 ULUSLARARASI İÇ DENETİM
22 Genel Olarak Gölge Bankacılık Ve Türkiye’de Gölge Bankaclık Üzerine Bir Araştırma
23 İŞLETMELERDE MALİ DURAN VARLIKLARIN SPK MEVZUATI, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN ÖNEMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
24 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI UYGULAMALARI TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARŞILAŞTIRMASI
25 SANAYİ İŞLETMELERİNDE BASEL II KRİTERLERİNE HAZIRLIK DURUMLARININ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
26 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE KURUMSAL YÖNETİM AÇISINDAN TÜRKİYE’DE MUHASEBE DENETİMİ
27 ULUSLARARARASI DENETİM STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
28 BAĞIMSIZ DENETİMİN YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
29 TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ DENETİMİ VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
30 HİSSE SENETLERİ İMKB’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VE UYGULAMALI BİR ÖRNEK
31 BAĞIMSIZ DENETİM VE İÇ KONTROL ETKİLEŞİMİ: İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ DURUMU
İÇ DENETİM
1 İÇ DENETİM SÜRECİ VE TEMEL İŞLETME FAALİYETLERİNİN KONTROL PROSEDÜRLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR UYGULAMA
2 AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ İÇ DENETİM SİSTEMİ
3 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE İÇ DENETİM-PERFORMANS DENETİMİ İLİŞKİSİ
4 OUTSOURCE HİZMETİ VEREN İŞLETMELERDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM YAPISI
5 TÜRKİYE’DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İÇ DENETİM
6 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE BANKACILIK İÇ DENETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
7 HOLDİNG İŞLETMELERİNDE İÇ DENETİM SÜRECİ VE FAYDALARI
8 BANKALARDA İÇ DENETİM SİSTEMİNİN OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
9 İÇ SİSTEMLER ÇERÇEVESİNDE BANKALARDA İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM İLİŞKİSİ VE BİR UYGULAMA
10 KATILIM BANKALARINDA RİSK ODAKLI İÇ DENETİM VE BİR MODEL ÖNERİSİ
11 İÇ KONTROL İLE İÇ DENETİMİN ETKİNLİĞİNİN DIŞ DENETİM SÜRESİNE ETKİSİ

BAĞIMSIZ DENETÇİ SINAV SORU / CEVAPLARI

BAĞIMSIZ DENETÇİ SINAV SORU / CEVAPLARI
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (13.05.2018)
2 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (13.05.2018)
3 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (13.05.2018)
4 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (13.05.2018)
***
5 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (12.11.2017)
6 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (12.11.2017)
7 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (12.11.2017)
8 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (12.11.2017)
***
9 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (14.05.2017)
10 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (14.05.2017)
11 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (14.05.2017)
12 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (14.05.2017)
***
13 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (13.11.2016)
14 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM  B KİTAPÇIĞI (13.11.2016)
15 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (13.11.2016)
16 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (13.11.2016)
***
17 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (15.05.2016)
18 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (15.05.2016)
19 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (15.05.2016)
20 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (15.05.2016)
***
21 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (12.09.2015)
22 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (12.09.2015)
23 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (12.09.2015)
24 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (12.09.2015)
***
25 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (14.03.2015)
26 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (14.03.2015)
27 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (14.03.2015)
28 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (14.03.2015)
***
29 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (21.09.2014)
30 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (21.09.2014)
31 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (21.09.2014)
32 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (21.09.2014)
***
33 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (16.03.2014)
34 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (16.03.2014)
35 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (16.03.2014)
36 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (16.03.2014)
***
37 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (25.08.2013)
38 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI BİRİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (25.08.2013)
39 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM A KİTAPÇIĞI (25.08.2013)
40 BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İKİNCİ OTURUM B KİTAPÇIĞI (25.08.2013)

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

 

BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI

Bağımsız Denetim Uygulamarı
Sıra İndirmek istediğiniz dosyanın üzerine tıklayınız...
1 Denetimde Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanması
2 Bağımsız Denetim Uygulamaları

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

">